Skip to main content

Här får din verksamhet utrymme att växa i anpassade och prisvärda lokaler

Folkets Hus ekonomiska förening tar tillbaka driften

Från den 1 september tar Folkets Hus ekonomiska förening över driften av verksamheten. OSD blir Folkets Hus igen och ambitionerna är att ta över och genomföra befintliga bokningar. 
– Vi vill inte att Östersunds kulturliv ska drabbas negativt av OSD:s konkurs och därför har vi i en enig styrelse beslutat att gå in som driftbolag. Vi ska göra allt vi kan för att ta över befintliga bokningar så att de kan genomföras enligt plan, säger Conny Hansson, ordförande Folkets Hus i Östersund.
Månaderna fram till igångsättande av den nya verksamheten, som enligt plan blir den 1 september, kommer ägnas åt att sätta sig in i verksamheten, lösa bemanningen och få bitarna på plats med t ex nystart av restaurang och café. 
Det som talar för att Folkets Hus i Östersund kommer kunna driva verksamheten med lönsamhet är bland annat medvetna val när det gäller vilka arrangemang som ska genomföras i lokalerna.
– Vi kommer säga nej till arrangemang som inte är lönsamma för oss. Vi har ett ansvar gentemot våra ägare att kunna uppvisas ett resultat som berättigar oss att driva verksamheten, säger Conny Hansson. 
Kultur och möten kommer även fortsättningsvis ha en given plats i Folket Hus. 
– Vi känner varmt för detta kulturhus som varit ett sprudlande centrum i så många år – en given mötesplats och en stolt värd för ett otal konferenser och evenemang i snart 40 år. Miljontals människor har vandrat genom lokalerna – stämningsfulla och glada. Vi är övertygade om att kulturen är absolut nödvändig och att den gör stor skillnad i samhället, därför är det med stolthet och stort driv som vi går in detta, säger Conny Hansson. 

För mer information:
Conny Hansson ordförande, Folkets Hus i Östersund, 070-650 38 80.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att för olika verksamheter anpassa och hyra ut prisvärda och bra lokaler till marknadsmässiga priser. Och det är vi bra på. Förutom de lokaler som Folkets Hus disponerar finns även Kulturskolan, Region Jämtland Härjedalen Kultur och Estrad Norr, som hyresgäster samt ett välfyllt kontorshus med bl a fackliga organisationer och en mängd stora, medelstora och små företag. Vi har en rik och härlig mångfald med bredd. Det tycker vi är extra roligt och det skapar ett bra företagsklimat och ett fint kluster av olika verksamheter som kan samverka.

Fastigheten

Det första spadtaget till bygget av det Folkets Hus som finns idag, togs i mars 1980. Lokalerna togs sedan i bruk året därpå, med stor invigning. Folkets Hus är byggt på den plats där Folkparken tidigare fanns. Den gamla parken öppnades till midsommaren 1928, där det bedrevs bland annat dans-, teater och lekskoleverksamhet. I maj 1977 brann olyckligtvis Folkparken ner till grunden.

Bra service

Vi jobbar ständigt med att underhålla och utveckla fastigheten för att vara attraktiva på fastighetsmarknaden. Under åren har flertalet om- och tillbyggnader gjorts och idag omfattar anläggningen cirka 11.000 kvm, fördelade på restaurang, café, samlingslokaler, större konferenssalar och kontorsytor. En restaurang, stor konferensverksamhet och ett brett nöjesutbud bedrivs av Folkets Hus Konferens och Nöje.